یادگیری برنامه نویسی مسیری به سمت بینهایت

بله ما دردنیایی زندگی میکنیم که همه چیز وابسته به کامپیوتر هاست. چیزی که من را هیجان‌زده میکند این است که تکنولوژی که این همه تأثیر بر زندگی ما گذاشته ما چگونه میتوانیم بر روی تکنولوژی تأثیر بزاریم.